Ceník střelnice

Osoba/hod. (25m, 50m)            150,- Kč

Osoba/hod. (100m)                   200,- Kč

Terče                                           20,- Kč

Sluchátka                                    20,- Kč

Každý střelec je povinen se nahlásit u správce střelnice, předložit zbrojní průkaz, průkaz zbraně a seznámit se s provozním řádem. Po skončení střelby každý střelec po sobě uklidí a předá střeliště zpět správci střelnice.